English English Polski Deutsch Austria Italy Facebook

AsK AČR

AsK AČR
Adresa Opletalova 29, Praha 1 110 00
Stát Czech republic
E-mail karting@autoklub.cz
WWW www.autoklub.cz
Info Asociace Kartingu Autoklubu České republiky - je oprávněný orgán AČR pro řízení veškerého motokárového sportu v České republice. Tuto sportovní komosi jmenuje a schvaluje Autoklub ČR a je jakýmsi jeho poradním orgánem. Činnost AsK AČR organizuje "Řídící výbor AsK A%ČR - ve složení Prezident AČR, Viceprezident AČR pro karting, členové a také Generální sektretář AsK AČR.

Zpět na seznam